BABSKIE SPRAWY

Starzeć się z godnością

Krótki wywiad z Anną Dymną pozwala uświadomić sobie, że wiedza i akceptacja starzenia się, zmian jakie zachodzą w naszym ciele, duszy jest kluczem do szczęśliwego życia… Znikają pretensje do złego, niesprawiedliwego świata. Nie ma ich, bo są nie potrzebne. Wszystko jest normalne. To, co ważne to potrafić starzeć się z godnością!