BABSKIE SPRAWY

Starzeć się z godnością

Krótki wywiad z Anną Dymną pozwala uświadomić sobie, że wiedza i akceptacja starzenia się, zmian, jakie zachodzą w naszym ciele, duszy jest kluczem do szczęśliwego życia… Znikają pretensje do złego, niesprawiedliwego świata. Nie ma ich, bo są niepotrzebne. Wszystko jest normalne. To, co ważne to potrafić starzeć się z godnością!